Slomatex

Dürkopp Adler 272-160362-01

Šivača mašina sa igelnim transportom in kompletnom automatikom i triflex jedinicom za šivanje sa unaprijed podešenim dvema dužinama uboda i dvema napetostima konca za šivanje, ukrasno šivanje in zatvaranje đepova – tipična upotreba mašine je za izradu paspul đepova na sakojima, blazerima i mantilima

Šivača mašina sa iglenim transportom in kompletnmo automatikom:

  • automatski dvig stopice
  • automatsko sjecanje konca
  • automatsko učvrščavanje
  • vučenje konca na početku šava dole
  • veliki horizontalni hvatač konca
  • dužina uboda do max. 6 mm
  • šivanje sa besnapetostnim šavom kod zatvaranje đepa
  • triflex jedinica za šivanje sa unaprijed podešenim dvema dužinama uboda i dvema napetostima konca za šivanje, ukrasno šivanje in zatvaranje đepova
  • tipična upotreba mašine je za izradu paspul đepova na sakojima, blazerima i mantilima

Potražnja

Dürkopp Adler 272-160362-01

Cookies and Privacy Policy

Dürkopp Adler 272-160362-01